Actievoorwaarden

KidsRights, gevestigd aan Noorderakerweg 90 te Amsterdam, verantwoordelijk voor The KidsRights Changemakers Movement Platform (hierna te noemen: het Platform) en de Make Some Change-campagne, hanteert de volgende actievoorwaarden voor deelnemers:  

1. Deelnemers
 • Een deelnemers is minimaal 16 jaar 
 • De deelnemers is verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar juistheid en waarheid in te vullen.
 • Heeft kennis genomen van deze spelvoorwaarden van RTL MCN

2. Supporters
 • Een Supporter kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
 • Indien de Supporter een natuurlijk persoon is, dient hij/zij 18 jaar of ouder te zijn om zelfstandig te kunnen doneren.
 • Een minderjarige (jonger dan 18 jaar) mag enkel Supporter zijn mits hij/zij toestemming heeft van een ouder/voogd. De minderjarige (jonger dan 18 jaar) kan tot 10 euro geven. Een minderjarige kan ook zelf in actie komen door zich aan te melden bij de Changemakers Movement.
 • De Supporter is verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar juistheid en waarheid in te vullen.  
 
3. Donaties
 • KidsRights neemt de door Supporters betaalde gelden in ontvangst, houdt deze in beheer en keert de gelden uit aan de eindverantwoordelijke(n) van een project.
 • Indien een project meer gelden ophaalt dan nodig voor de uitvoering, dan draagt KidsRights zorg voor passende besteding van de extra giften aan vergelijkbare projecten.
 • Indien een project minder gelden ophaalt dan nodig voor de uitvoering, dan onderzoekt KidsRights of de financieringsbehoefte op andere manieren kan worden ingevuld.
 • Indien een project waaraan de Supporter financieel heeft bijgedragen niet doorgaat, worden de gelden van de Supporter besteed aan andere, vergelijkbare projecten van KidsRights.
 • De Supporter kan geen aanspraak meer maken op zijn/haar gift als de uitvoering van het project is gestart.
 • Supporter kiest zelf welke van de aangeboden betaalmethodes hij/zij wil gebruiken voor het doen van een donatie.
 • Online betalingen (donaties) worden uitgevoerd door de Payment Service Provider Partner, Buckaroo en Tikkie van ABN AMRO, die over al de daartoe wettelijke vereiste vergunningen en ontheffingen beschikt.  
 • Cash donaties kunnen niet in ontvangst genomen worden, maar dienen door de actievoerder gestort te worden op de eigen rekening en overgemaakt te worden.
 
3. Geschillen en klachten
 • Op de rechtsbetrekkingen waarop deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Europese wetgeving van toepassing.  
 • Klachten worden afgehandeld door KidsRights en kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven. Supporters kunnen informatie opvragen over de klachtenprocedure van klachtenafhandeling bij KidsRights. Binnen 14 werkdagen zal een reactie volgen op de klacht.
 
4. Privacy & Cookies
 •  KidsRights verwerkt persoonsgegevens van de Supporters. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met ons Privacy-Statement, dat is te raadplegen op het Platform
 • Gegevens die KidsRights van Supporters verzameld zijn: Voor- en achternaam Geboortedatum Adresgegevens Land Geslacht E-mailadres Bankrekeningnummer Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 •  Op het Platform wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking Cookies. Het gebruik van cookies wordt uitgevoerd in overeenstemming met ons Cookie Beleid, dat is te raadplegen op het Platform. [link naar het privacy-statement & cookie-beleid]  
 
5. Over deze voorwaarden
 • Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen en zullen Supporters via dit Platform op de hoogte stellen van wijzigingen.
 • Indien één van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 •  Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.  

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen